از شما بخاطر بازديد از اين قسمت متشکريم. مديريت سايت

کـارگـاه آمـوزشـی بین الـمللــی آبـزی پـروری در قفـس

همایش ملی ، منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی

همایش ملی ، بحران کم آبی و راه های برون رفت

 

 

 

     

كنگره بین المللی آبزی پروری خاورمیانه و آسیای مركزی، ۲۳ تا ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۴ ، هتل المپیك تهران

 

   
     
     
 
 
 
 
 

Design by SouResHjaN

 

Copyright@ 2015-1394 abtingheteh.Com. All right reserved