دکتر عبدالحی در همایش آبزی پروری اهواز گفت: در برنامه ششم توسعه، ۲۰۰ هزار تن آبزی و ۶۰۰ میلیون قطعه بچه ماهی مورد نیاز است.
معاون توسعه آبزی پروری شیلات ایران ، دکتر عبدالحی ، در همایش آبزی پروری اهواز گفت: در برنامه ششم توسعه، ۲۰۰ هزار تن آبزی و ۶۰۰ میلیون قطعه بچه ماهی مورد نیاز است.

13اسفند 1394 -8:12:27 PM

دکتر حسین عبدالحی روز سه شنبه در مراسم گشایش اولین همایش ملی - منطقه ای آبزی پروری و ماهیان دریایی با رویکرد توسعه پایدار پرورش ماهی در قفس در تالار امام رضای شهرک نفت بیان کرد : رشد آبزی پروری در دنیا هفت درصد بوده در حالی سهم آبزی پروری از صید بیشتر از ۵۰ درصد شده است و طبق آمار فائو ، کشور ما در پرورش آبزیان رشد خیلی بهتری داشته و طی برنامه های توسعه به ۵۰ درصد خواهد رسید.

عبدالحی تصریح کرد : ما  با توسعه ای که در شیلات داشتیم ، جایگاه خوبی را در سطح جهان پس از انقلاب  پیدا کردیم و با توجه به اینکه زمان زیادی از شروع آبزی پروری نمی گذرد در این زمینه رتبه هایی عالی را بدست آورده ایم ، رتبه ۲۰ در صید رتبه ۳۰ در ماهیان گرمابی ، رتبه ۶ ، در قزل آلای رنگین کمان رتبه یک ، در صید تن ماهیان در اقیانوس هند رتبه ۲ و در غرب اقیانوس هند رتبه یک را داریم.

معاون توسعه آبزی پروری شیلات ایران عنوان کرد: پس از سفر وزیر جهاد کشاورزی به نروژ در دولت اصلاحات، پیشنهاد گردید روی بحث پرورش ماهی در قفس برنامه تدوین شود و پس از دعوت به کار یک شرکت نروژی ، با آن قرارداد بسته شد و مطالعاتی را در ایران انجام دادند که در آن مطالعات موسسه تحقیقات حضور مستمری و موثری داشتند.

وی گفت در آن مطالعات میزان پرورش ماهی در قفس ۹۰۰ هزار تن شناسایی شد که ۱۵ هزار تن در کوتاه مدت و ۱۰۰ هزار تن در میان مدت پنج ساله و ۳۰۰ هزار تن در بازه بلند مدت ۱۰ ساله پیش بینی شده بود، اضافه کرد: در زمان دولت گذشته توجهی به این مطالعات صورت نگرفت و طرح تقریبا مسکوت ماند و با اینکه در این زمینه فعالیت هایی توسط بخش خصوصی صورت گرفته بود موفقیت چندانی حاصل نشد.

عبدالحی گفت: خوشبختانه با تشکیل ستادی در سطح وزارت جهاد کشاورزی همزمان با تغییر دولت و رویکردی که رئیس سازمان شیلات و وزیر جهاد کشاورزی داشت ، برنامه توسعه پرورش ماهی در قفس به عنوان یک اولویت در حوزه شیلات تدوین شد و شیلات موظف به پیگیری و ادامه کار شد.

 وی اظهار نمود: ظرفیت های توسعه پرورش ماهی در قفس با توجه به امکاناتی که در سطح کشور وجود دارد و وجود آب های شور و شیرین باعث شد روی موضوع پرورش ماهی در قفس تاکید ویژه ای شود.

معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیلات افزود: بر اساس توصیه شرکت نروژی به این نتیجه رسیدیم برای مطالعات قبلی به مطالعات تکمیلی نیاز داریم و از اینرو موفق شدیم با پیگیری ها ردیف بودجه ای را برای مطالعات تکمیلی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بگیریم.
    

 
 
 
 
 
 
 

Design by SouResHjaN

 

Copyright@ 2015-1394 abtingheteh.Com. All right reserved