وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: حمایت دولت از طرح های پرورش «ماهی در قفس» و «ماهیان خاویاری»
وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: حمایت دولت از طرح های پرورش «ماهی در قفس» و «ماهیان خاویاری»

يک شنبه 9 آذر 1394 -2:43:40 PM

به گزارش روابط عمومی سازمان شیلات ایران وزیر جهاد کشاورزی  در جلسه شورای اداری استان  مازندران با بیان این که مازندران و گیلان پرباران ترین استان های کشور از کم آبی رنج می برند ، تصریح کرد: این درحالی است که سالانه 10 میلیارد مترمکعب آب سطحی این دو استان به صورت هرز وارد دریای خزر می شود.


وی بر ضرورت گسترش آبزی پروری به عنوان یک فرصت مهم توسعه ای استان مازندران تاکید کرد و بیان داشت: دولت از طرح های پرورش ماهی در قفس در دریا و پرورش ماهیان خاویاری حمایت جدی دارد

 
 
 
 
 
 
 

Design by SouResHjaN

 

Copyright@ 2015-1394 abtingheteh.Com. All right reserved