گارانتی و پشتیبانی

این شرکت کلیه سازه قفس ها را به مدت 1 سال ( طی یک دوره پرورش ماهی ) گارانتی و پشتیبانی می کند .
 

 
 
 
 
 

بازگشت

 
 
 
 
 

Design by SouResHjaN

 

Copyright@ 2015-1394 abtingheteh.Com. All right reserved