ارسال کننده : مدير وب سايت 

تاريخ ارسال : سه شنبه 16 اسفند 1395 
عنوان مقاله : رعایت چند نكته مدیریتی در طول دوره پرورش در قفس 

به نام خدا

- بررسی كیفیت آب: آگاهی از كیفیت آب در طول دوره پرورش بخصوص برای مزارع قفس كه به صورت متراكم در آن ماهی پرورش داده می شود، اهمیت زیاد دارد.

مهم ترین پارامترهای آب، اكسیژن محلول و دماست. دما باید به طور روزانه در اول صبح، وسط روز و اوایل شب اندازه گیری و در جدول مشخصی ثبت شود. اندازه گیری سایر پارامترها از قبیل عمق شفافیت، PH و نیتروژن نیز الزامی است.

- بیومتری ماهی ها: به منظور آگاهی از میزان رشد ماهی های قفس، بایستی در فواصل منظم از ماهی ها نمونه گیری و وزن و طول آن ها تعین شود.

- بهداشت ودرمان ماهی ها: آگاهی از سلامتی ماهیان پرورشی در طول دوره قابل اهمیت است. هر گونه تغییر در ظاهر، پوست، چشم، باله ها و دم، مهم بوده و می تواند علامت بیماری باشد. جمع آوری ماهی های مرده در قفس می تواند در جلوگیری از سرایت بیماری كمك كند.

جهت جلوگیری از شیوع بیماری های مسری، پرورش دهندگان باید نكات بهداشتی را رعایت نموده و با كارشناسان بهداشت مشاوره نمایند.

-تعمیر ونگهداری قفس: قفس در اثر طوفان، جانوران شكارچی، اشیای شناور روی آب، كشتیرانی و دزدان، فرسوده و خراب شده و برای استفاده مجدد در فصول بعدی پرورش نیاز به تعمیر دارد.

پارگی های كوچك توری قفس را می توان با نخ های ابریشمی، در محل ترمیم كرد، اما اگر صدمه دیدگی زیاد باشد باید كیسه تور تعویض شود یا در ساحل تعمیر گردد.

برای جلوگیری از گرفتگی چشمه ها و تعویض سریع تر آب در قفس، بهتر است همراه با افزایش وزن ماهی ها، بویژه در محیط های دریایی، كیسه های توری را با توری چشمه بزرگ تر تعویض كرد. 

بسیاری از گونه های ماهیان از جمله گربه ماهی، تیلاپیا، استریپدبس، قزل آلا، کپور ماهیان و ... برای پرورش ماهی در قفس مناسب هستند.

قفس باید به راحتی قابل دسترس و یک راه ورودی جهت عملیات غذادهی روزانه، مراقبت و تمیز کردن داشته باشد و وجود یک اسکله برای رفت و آمد بر روی قفس ها لازم است. اسکله ای با عرض یك متر می تواند ۳ قفس ماهی را پشتیبانی كند.

یک قفس در یک سوی اسكله و دیگری در ناحیه انتهایی اسکله واقع شود.

یک قفس ۸×۴×۴ فوت می تواند ۱۰۰۰ گربه ماهی را در خود جای دهد. البته چنانچه کسی برای اولین بار این کار را انجام می دهد بهتر است با ۵۰۰ قطعه کار را آغاز نماید.

ماهیان درون قفس به راحتی صید و غذا دهی می شوند.

 
 

بازگشت

 
 
 
 
 

Design by SouResHjaN

 

Copyright@ 2015-1394 abtingheteh.Com. All right reserved